Enregistrez-vous chez Adesti (1/3)
Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre accès. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : ADESTI 13 rue Andréï Sakharov, CS 40403, 76137 Mont Saint Aignan Cedex.


Enregistrez-vous chez Adesti (2/3)
Naam Onderneming:* Ondernemingsnummer:*
Numéro de client Adesti:* Grootte van de onderneming:*
Straat hoofdzetel: Nummer hoofdzetel:
Postcode hoofdzetel: Plaats hoofdzetel:
Klik het passende profiel aan:

Enregistrez -vous chez Adesti (3/3)
Naam:* Voornaam:*
Rijksregisternummer:* E-mail:*
Telefoonnummer:* Taal:


Om ons ervan te vergewissen dat wij u toegang mogen geven tot deze gegevens dienen wij contact op te nemen met de personeelsverantwoordelijke of zaakvoerder van uw onderneming.
Geef daarom de volgende gegevens van één van deze personen door:
Naam:* Voornaam:*
Functie:* E-mail:*
Telefoonnummer:*  
Door u te registreren krijgt u automatisch toegang tot
  • Prevention Portal, een tool die u begeleid bij de administratieve verplichtingen in het kader van de welzijnswetgeving
  • Toxico, een databank voor productveiligheidsfiches